วิชาชีพแพทย์

เป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับเกียรติและความเคารพสูงสุดในสังคม สาเหตุหลักมาจากบทบาทที่ยิ่งใหญ่ของยาในสังคมยุคใหม่ แพทย์ประเมินสุขภาพของผู้ป่วย – โดยทำการทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ เขาวินิจฉัยโรค กำหนดแผนการรักษาของผู้ป่วย กำหนดยาที่จำเป็น และดูแลกระบวนการรักษาทั้งหมด เขามีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกระบวนการบำบัดทั้งหมด ดำเนินการฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนการบำบัดอย่างต่อเนื่อง

หลังจากเสร็จสิ้นการผ่าตัดเฉพาะทางแล้ว แพทย์จะทำขั้นตอนการผ่าตัดและการผ่าตัด ปลูกถ่ายอวัยวะ และทำอวัยวะเทียม

หากจำเป็น แพทย์เฉพาะทางจะส่งต่อผู้ป่วยไปยังผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ – บ่อยครั้งมากในการพิจารณาโรคและการรักษาต้องได้รับความร่วมมือจากแพทย์หลาย ๆ คน ดังนั้นการเลือกยาและวิธีการรักษาที่เหมาะสมจึงไม่รบกวนซึ่งกันและกัน . แพทย์ยังทำการตรวจคนที่มีสุขภาพดีเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุม อนุมัติความเป็นไปได้ในการทำงานในวิชาชีพที่กำหนด รวบรวมวัสดุชีวภาพสำหรับการทดสอบเพิ่มเติม และเตรียมความคิดเห็นทางการแพทย์สำหรับความต้องการของสถาบันต่างๆ เช่น บริษัทประกันภัย ศาล นอกจากการรักษาผู้ป่วยแล้ว แพทย์ยังจัดกิจกรรมป้องกันและทำการทดสอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญทางสังคมต่างๆ พวกเขายังทำการวิจัยและทำงานในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

วิชาชีพแพทย์

มันมักจะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นการเรียกร้องและด้วยทัศนคติเช่นนี้เท่านั้นที่แพทย์สามารถทำงานได้ดี นอกจากความรู้ที่กว้างขวางมากในด้านการแพทย์แล้ว แพทย์ยังต้องขยันและแม่นยำอีกด้วย การพัฒนายาอย่างต่อเนื่องและการค้นพบใหม่ในสาขานี้จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงคุณสมบัติของตนเองอย่างต่อเนื่อง ในความเชี่ยวชาญพิเศษบางอย่าง เช่น การผ่าตัด ทักษะการใช้มือมีความสำคัญมาก

ความโน้มเอียงทางจิตก็มีความสำคัญเช่นกัน – ความสามารถในการสร้างการติดต่อที่ดีกับผู้ป่วย ความเห็นอกเห็นใจ ความต้านทานต่อความเครียดและความมุ่งมั่น สุขภาพและชีวิตของผู้ป่วยมักขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่เสี่ยงของแพทย์ ในเวลาเดียวกัน ผู้สมัครรับเลือกตั้งแพทย์จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่ว่า มันจะเป็นความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบเกี่ยวกับอาการร้ายแรงของพวกเขาหรือครอบครัวของพวกเขาเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้ป่วย

medassocthai

แพทย์สามารถทำงานในคลินิกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาล, สถานพยาบาล, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ, สำนักงานแพทย์, บ้านพักรับรองพระธุดงค์, สถานีรถพยาบาล – ใช้กับบริการด้านสุขภาพของรัฐและเอกชน อาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่มีความรับผิดชอบมากที่สุดเพราะการกระทำของเขาส่งผลต่อชีวิตของบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ซึ่งเป็นยา แพทย์ต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต

แพทย์จะเป็นบุคคลใดก็ได้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รับรองโดยเอกสารที่จำเป็นสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ การตรวจสุขภาพ การวินิจฉัยและการป้องกันโรค การรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย การให้คำแนะนำทางการแพทย์ ตลอดจนการออก ความคิดเห็นทางการแพทย์และใบรับรองในสาขาความเชี่ยวชาญของพวกเขา แพทย์ที่ดีควรมีความรับผิดชอบ มีสติสัมปชัญญะ มีสติสัมปชัญญะ มีวินัยในตนเอง แม่นยำ ทนต่อความเครียด คิดอย่างมีเหตุมีผล และความสามารถในการติดต่อกับผู้ป่วย

ยาคืออะไรกันแน่?

การแพทย์เป็นวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ (ตามประสบการณ์) ซึ่งครอบคลุมความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับสุขภาพและโรคของมนุษย์ ตลอดจนวิธีป้องกันและรักษา ฮิปโปเครติสถือเป็นสารตั้งต้นของยา – วิทยาศาสตร์พื้นฐานของการแพทย์คือ:

  • กายวิภาคศาสตร์
  • ชีวเคมี
  • ชีวฟิสิกส์
  • ชีววิทยาการแพทย์
  • คัพภวิทยา
  • สรีรวิทยา
  • มิญชวิทยา
  • ภูมิคุ้มกันวิทยา