เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปรไป ความสัมพันธ์อันดีระหว่างแพทย์และผู้ป่วยน้อยลง ความเคารพระหว่างแพทย์ผู้รักษาและผู้ป่วยผู้รับการรักษาค่อยๆจางหายไป ทำให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่เข้าใจระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเพิ่มขึ้นนำไปสู่ปัญหาการร้องเรียน กล่าวหา ฟ้องร้องกันเพิ่มมากขึ้น สร้างความวุ่นวาย และทุกข์ทรมานแก่ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างยิ่ง ประกอบกับการมีการตรากฎระเบียบ ต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้แพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งทำงานหนักอยู่แล้ว และไม่มีเวลาสนใจศึกษากฎระเบียบต่างๆที่ตราขึ้นใหม่ ยังประพฤติปฏิบัติอย่างเดิม เกิดการละเมิดต่อกฎระเบียบต่างๆ โดยไม่ตั้งใจ หรือเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากงานหนักเกินตัว ก่อคดีฟ้องร้องกันขึ้น ตลอดจนกฎระเบียบใหม่ๆ ต่างๆ บางฉบับยังจำกัดความเป็นอิสระและเสรีภาพในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์อันเป็นผลเสียต่อผู้ป่วยผู้รับบริการอีกด้วย

จึงเห็นสมควรให้รวบรวมแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ที่มีความรู้ทางนิติศาสตร์หรือสนใจ เป็นกลุ่มก้อน เพื่อศึกษากฎระเบียบต่างๆ ตลอดจน พรบ.ใหม่ๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิก และให้ความอนุเคราะห์ หรือให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย แก่สมาชิกที่มีปัญหาทางด้านกฎหมาย อันเนื่องจากการประกอบอาชีพเวชกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อรวบรวมสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ที่มีความรู้ทางกฎหมาย มาทำงานและศึกษาร่วมกันเพื่อสมาคมฯ และสมาชิกของสมาคมฯ
2. ทำหน้าที่ศึกษา กฎ ระเบียบ หรือ พรบ.ใหม่ๆ ที่ตราขึ้นเพื่อบังคับใช้ที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพของแพทย์ เพื่อแจ้งแก่สมาคมฯ หรือ สมาชิกของสมาคมฯ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. ทำหน้าที่ประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อนฯ" ของสมาคมฯ ในอนาคต

ขอเชิญสมาชิกที่มีความรู้ทางกฎหมาย และสนใจ เสียสละเวลามาร่วมก่อตั้งชมรมฯ
โดยส่งชื่อ ที่อยู่ เลขที่สมาชิกแพทยสมาคมฯ มาที่

สำนักงานแพทยสมาคมฯ
เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
กรุงเทพฯ 10320
โทรสาร 02-314-6305
Email address:


นพ.อติเรก จิวะพงศ์


ส่งชื่อเพื่อร่วมก่อตั้งชมรม
ชื่อ นามสกุล
เลขที่สมาชิก
e-mail
ที่อยู่
 


© copyright The Medical Association of Thailand. All rights Reserved 2002 - 2003
Acquista Cialis generico 5 mg Effetti collaterali del Cialis 5 mg Acquista Cialis 20mg online Prezzo di Cialis originale in Svizzera Acquista Viagra in Svizzera senza prescrizione Dove comprare Cialis 10mg Viagra in farmacia online effetti collaterali Costo di Cialis 5mg Opiniones de Reduslim Acquista Spedra Avanafil senza prescrizione Acquista Viagra in Svizzera senza prescrizione Comprar Cialis original Comprar Viagra Contrareembolso Cialis 5mg Viagra sin receta Cialis 5 mg efectos secundarios graves Reduslim precio Trastorno de la ereccin venta de tadalafilo avanafil prezzo cialis 20 mg prezzo cialis effetti benefici cialis 10 mg Reduslim Kaufen pulse crypto price prediction avanafil 100 mg prezzo buy cialis or generic tadalafil